HBvLoon: Warrige Wouter

donderdag 9 december 2021 15:19


Warrige Wouter
Minister van Volksgezondheid en gezin, Warrige Wouter, had al langer begrepen dat er een carrièreswitch zit aan te komen. Met zijn bochtig parcours voorspelt de politieke barometer hem geen lange toekomst in deze beroepssfeer.


Languit op de sofa, bladerend door kunstcatalogi van veilinghuizen Sotheby’s, Christies en Mon Bernaerts, lag hij mijmerend zijn kansen af te wegen. Plots veerde hij recht en bedacht dat je toch niet veel moet kunnen om ‘moderne’ kunst te maken. Deze overpeinzing bracht hem tot het idee om het zelf te wagen als artiest. Gezien naam en faam tegenwoordig meer betekenen dan bekwaamheid en visie, besloot hij zijn lot in eigen handen te nemen.
Zoekend naar een model downloadde hij van de website van de CD&V een pasfotootje van Annelies Verlinden en toog aan de slag.

Met het tipje van de tong uit de mond kwastte hij onze minister van Binnenlands Zaken op het doek, zonder te merken dat zijn pak onder de verfklieders kwam te zitten en zijn hele kabinet stonk naar terpentijn.

Als Wouter fier het resultaat toont aan zijn kabinetchef reageert deze niets vermoedend: “Ze lijkt op Angela Merkel".

Net op het  ogenblik dat Wouter in een Franse colère dreigt uit te vliegen om zoveel miskenning, krijgt hij een lumineus idee. Hij laat zijn kabinetchef de nationale en internationale pers bellen met de mededeling dat hij een persoonlijke gift heeft voor de afscheidnemende kanselier van Duitsland.

Als Merkel het geklieder van Warrige Wouter in ontvangst neemt, doet ze dat in de flegmatische stijl en allure die haar eigen is en bedankt Wouter hoffelijk voor zijn ‘geschenk’.

Als de perslui de zaal verlaten, vraagt uw correspondent op een onbewaakt ogenblik in zijn beste Pfaff-Duits aan Mevrouw Merkel of zij gelooft in een beloftevolle toekomst van deze ‘kunstenaar’. Waarop zij in een zeldzaam moment van openheid getuigt: "Er schafft es nicht".


Jo van Mulcken voor Het Belang van Loon (HBvLoon)