Johan Tahon ‘Enigma’

maandag 9 mei 2011 11:59


Tahon studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Zijn doorbraak kwam er nadat Jan Hoet, de toenmalige directeur van het Museum voor Hedendaagse Kunst te Gent, hem uitnodigde om deel te nemen aan de tentoonstelling De Rode Poort (1996). Daarna ging het snel met de carrière van Tahon. Zijn werk vind je ondermeer in het S.M.A.K. (Gent), het MuHKA (Antwerpen), het PMMK (Oostende), IKOB (Eupen), het Stedelijk Museum (Amsterdam), het GEM (Den Haag). Tahon kreeg ook opdrachten voor werk in de openbare ruimte, zoals in Oudenaarde en Genk. In 2009 werd in het Nederlandse Ministerie van Financiën het immense beeld New Seismo ingehuldigd door koningin Beatrix. Mijn sculpturen denken na over de wereld maar ook over hun eigen wezen. Ze staan in verbinding met de werkelijkheid, maar wisselen ook met zichzelf van gedachten. Deze tweespalt, soms uitgedrukt in een dubbelhoofdige vorm, is kenmerkend voor mijn sculpturen. Deze gespletenheid vind ik terug bij mezelf” (...) “Mijn beelden tonen de toestand van ‘de’ mens als zoekend en nadenkend wezen. Het zijn sculpturen die het wezen raken van de mans, zijn denken weerspiegelen en er begrip voor trachten op te brengen. (In Fluidium).